//
Les hepatitis

Hepatitis: es una malaltia inflamatòria que afecta al fetge. Pot tenir diferents causes:

 • Infecciosa: provocada pels virus (hepatitis A, B, C) o bactèries.
 • Immunològica: les cèl·lules del sistema immunològic ataquen a les cèl·lules hepàtiques.
 • Tòxica: provocada pel consum d’alcohol i altres drogues, fongs venenosos o fàrmacs.

Tipus de transmissió:

 • VHA:  contacte amb deposicions d’una altra persona infectada, consum d’aigua o altres aliments contaminats.
 • VHB: transmissió sanguínia, transmissió sexual, transmissió a l’embaràs i lactància.
 • VHC: transmissió sanguínia (transfusions rebudes a Espanya abans de 1992, material de consum compartit, estris d’higiene personal, tatuatges, pírcings …), transmissió sexual (molt infreqüent, més probabilitats si hi ha coinfecció amb VIH), transmissió embaràs – lactància (molt infreqüent, depenent de la càrrega viral del VHC)

VHC (Virus de l’Hepatitis C)

Quan el virus de l’hepatitis C infecta la sang, penetra en les cèl·lules del fetge i comença a reproduir-se molt ràpidament.

Fases:

 • Hepatitis aguda o VHC aguda. Més de la meitat de les persones que pateixen una infecció aguda no tenen símptomes i altres poden sentir fatiga, debilitat, pèrdua de la gana i malestar abdominal.

El 80% de les perones que adquireixen el VHC no poden eliminar-lo de l’organisme, per això després de 6 mesos es converteix en crònica.

 • Hepatitis crònica: es considera crònica si el virus resta a la sang més de 6 mesos. Tot i que aquesta avança molt lentament, el virus que queda al nostre organisme pot continuar danyant el fetge.

L’hepatitis C es considera una malaltia silent, ja que moltes vegades la persona no nota símptomes el fetge es va deteriorant progressivament. Altres empitjoren fins a arribar a una cirrosi o un càncer de fetge.

 • Cirrosi:  Es produeix per un dany crònic de les cèl·lules del fetge. Poc a poc, van apareixent petites cicatrius internes (fibrosi) que trenquen l’estructura normal del fetge i com a conseqüència aquest òrgan deixa de portar a terme les seves funcions habituals.

____________________________________________________________________________________

Hepatitis: es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. Puede tener diferentes causas:

 • Infecciosa: provocada por virus (hepatitis a, b, c) o bacterias.
 • Inmunológica: las células del sistema inmunológico atacan a las células hepáticas
 • Tóxica: provocada por el consumo de alcohol y otras drogas, hongos venenosos o fármacos.

 Tipos de transmisión:

 • VHA:  contacto con deposiciones de otra persona infectada, consumo de agua o alimentos contaminada
 • VHB:  transmisión sanguínea, transmisión sexual, transmisión en embarazo y lactancia
 • VHC: transmisión sanguínea (transfusiones recibidas en España antes de 1990, material de consumo compartido, utensilios higiene personal, tatuajes, piercings…), transmisión sexual ( muy infrecuente, mas probabilidades si coinfectado con VIH), transmisión embarazo-lactancia ( muy infrecuente, dependiendo de la carga viral de VHC)

VHC (Virus de la Hepatitis C)

Cuando el virus de la hepatitis C infecta la sangre, penetra en las células del hígado y empieza a reproducirse muy rápidamente.

Fases:

 • Hepatitis aguda o VHC aguda. Mas de la mitad de las personas que padecen una infección aguda no tienen síntomas y otras pueden sentir fatiga, debilidad, perdida del apetito a malestar abdominal.

El 80 % de las personas que adquieren el VHC no pueden eliminarlo del organismo, por esto después de 6 meses se convierte en crónica.

 • Hepatitis crónica: se considera crónica si el virus resta en la sangre mas de 6 meses. Aunque este avanza muy lentamente, el virus que queda en nuestro cuerpo puede continuar dañando el hígado.

La hepatitis C se considera una enfermedad silente, ya que muchas veces aunque la persona no note síntomas el hígado se va dañando progresivamente. Otros empeoran hasta llegar a una cirrosis o un cáncer de hígado.

 • Cirrosis: se produce por un daño crónico de las células del hígado. Poco a poco, van apareciendo pequeñas cicatrices internas (fibrosis) que rompen la estructura normal del hígado y como consecuencia este órgano deja de hacer sus funciones habituales.

Debats

Sense cap comentari encara.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

Connecting to %s

%d bloggers like this: